Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Croeso i’r modiwl e-ddysgu hwn a gynhyrchwyd mewn partneriaeth â Gwasanaethau Governors Cymru, Governors for Schools a Phrifysgol Caerdydd.

Lluniwyd y modiwl hwn yn benodol ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn bod yn llywodraethwr a phobl sydd wedi dechrau yn ddiweddar ar eu taith fel llywodraethwr ysgol mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru.