Governors for Schools yn dathlu ei 100fed lleoliad gwirfoddoli yng Nghymru

Stori Llywodraethwr: Dyma Nader Rameshni yn myfyrio ar ei rôl newydd. Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi’ch hun Rwy’n gweithio i Deloitte ym maes ymgynghori yn y sector cyhoeddus ac wedi bod gyda’r cwmni ers tua thair blynedd. Cyn ymuno, roedd gen i yrfa amrywiol yn y sectorau cyhoeddus a…