Yn Wythnos Elusennau Cymru eleni, rydym yn dweud diolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig sy’n cefnogi ysgolion ledled Cymru.  Ers lansio ein gwasanaeth recriwtio llywodraethwyr yn 2020, rydym wrth ein bodd ein bod wedi helpu i benodi 137 o wirfoddolwyr ar fyrddau ysgolion yng Nghymru.

Roedd ehangu Governors for Schools i Gymru yn garreg filltir gyffrous yn hanes ein helusen. Ers 2020, rydym wedi darparu gwasanaeth recriwtio llywodraethwyr am ddim ar gyfer ysgolion gwladol yng Nghymru, ynghyd â chymorth datblygu llywodraethwyr am ddim.

Mae’r pecyn cymorth cynhwysfawr hwn yn cynnwys mynediad i weminarau misol, e-Ddysgu, ein cynhadledd ar-lein am ddim poblogaidd sydd wedi’i achredu gan DPP, a modiwl e-ddysgu ymsefydlu pwrpasol i lywodraethwyr Cymru.  Crëwyd y modiwl hwn yn Gymraeg ac yn Saesneg yn ddiweddar diolch i gydweithrediad rhwng Prifysgol Caerdydd, Gwasanaethau Governors Cymru, a Governors for Schools.

Mae’r Uwch Reolwr Partneriaeth, Loren Nadin yn gwybod faint o wahaniaeth y mae ein cenhadaeth yng Nghymru yn ei wneud i ysgolion. Mae hi’n esbonio:

‘Yr #WythnosElusennauCymru hwn rydym am ddweud diolch yn fawr i’r holl wirfoddolwyr gwych sydd wedi cynnig eu hunain ar gyfer rolau llywodraethwyr, gan effeithio ar y cyd ar addysg degau o filoedd o ddisgyblion ledled Cymru.

Rydym hefyd eisiau dweud diolch am y gefnogaeth a gawsom gan nifer o elusennau, prifysgolion a busnesau ledled Cymru ers i ni ddechrau ein cenhadaeth. Mae ein partneriaid wedi ein galluogi i ehangu ein cefnogaeth i ysgolion a gwirfoddolwyr ledled Cymru, ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth. ‘

Mae Hannah Stolton, Prif Swyddog Gweithredol Governors for Schools, hefyd yn estyn ei diolch i’n gwirfoddolwyr yn ystod Wythnos Elusennau Cymru. Dywed hi:

“Fel elusen, rydym yn dathlu pob llywodraethwr ysgol yng Nghymru. Ni ellir gorbwysleisio eu heffaith gadarnhaol ar genedlaethau iau, felly roeddem yn falch iawn o ehangu ein harlwy i Gymru yn 2020. Ers hynny, rydym wedi gweithio i sicrhau bod y gefnogaeth a gynigiwn i ysgolion a gwirfoddolwyr o’r ansawdd uchaf.

“Rydym yn dathlu thema #GwneudMwyOWahaniaethGydanGilydd ac yn eich annog i gymryd rhan mewn llywodraethu ysgolion yn ystod Wythnos Elusennau Cymru. Gyda’n gilydd, gallwn gefnogi mwy o ysgolion yng Nghymru a gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ar ein cenhadaeth.”

Eisiau gwybod mwy am Governors for Schools yng Nghymru?

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â Loren Nadin ar: [email protected]

Ynglŷn â Governors for Schools

Mae Governors for Schools yn elusen addysg genedlaethol sy’n canfod, yn gosod ac yn cefnogi llywodraethwyr ar fyrddau ysgolion ac academïau. Gyda gwerth dros 20 mlynedd o brofiad yn paru gwirfoddolwyr ag ysgolion, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan bob bwrdd lywodraethu amrywiol ac effeithiol. Rhagor o wybodaeth ar ein gwefan.

A oes gennych ddiddordeb mewn bod yn llywodraethwr? Ar hyn o bryd mae gennym gannoedd o swyddi gwag cofrestredig i’w llenwi â gwirfoddolwyr ymroddedig. Nid oes angen i chi fod yn rhiant neu’n meddu ar gymwysterau arbennig i wneud cais. Rydym yn chwilio am bobl 18+ oed sydd ag amrywiaeth o sgiliau. Rhagor o wybodaeth ar ein gwefan. Rhagor o wybodaeth ar ein gwefan.

I weld ein gwybodaeth am lywodraethu yn Gymraeg, ewch i’n gwefan.