Darn darllen byr: Yn falch o fod yn cefnogi Ysgolion yng Nghymru ers 2020

Yn Wythnos Elusennau Cymru eleni, rydym yn dweud diolch i’n gwirfoddolwyr ymroddedig sy’n cefnogi ysgolion ledled Cymru.  Ers lansio ein gwasanaeth recriwtio llywodraethwyr yn 2020, rydym wrth ein bodd ein bod wedi helpu i benodi 137 o wirfoddolwyr ar fyrddau ysgolion yng Nghymru. Roedd ehangu Governors for Schools i Gymru…

Short read: Proud to be supporting Schools in Wales since 2020

This Welsh Charities Week, we’re saying thank you to our dedicated volunteers who support schools across Wales. Since launching our governor recruitment service in 2020, we are delighted to have helped appoint 137 volunteers onto school boards in Wales. The expansion of Governors for Schools into Wales marked an exciting…