My Governor Story – Will Bellamy

We’re delighted to bring you our first governor story of 2023. We are always keen to showcase the dedicated work of our volunteers, and this month, we shine a spotlight on Vice-Chair Will. Will Bellamy is a governor at a primary school in the South West of England and currently…

Governors for Schools yn dathlu ei 100fed lleoliad gwirfoddoli yng Nghymru

Stori Llywodraethwr: Dyma Nader Rameshni yn myfyrio ar ei rôl newydd. Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi’ch hun Rwy’n gweithio i Deloitte ym maes ymgynghori yn y sector cyhoeddus ac wedi bod gyda’r cwmni ers tua thair blynedd. Cyn ymuno, roedd gen i yrfa amrywiol yn y sectorau cyhoeddus a…

Governors for Schools celebrates 100th volunteer placement in Wales

Governors for Schools is delighted to share the fantastic news that we’ve just placed our 100th volunteer governor in a Welsh School, marking an exciting milestone in our recent expansion. To celebrate, we caught up with Nader Rameshni, one of our newly placed Welsh governors, to hear about his first-hand…