Mae Governors for Schools a Gwasanaethau Governors Cymru yn lansio modiwl e-ddysgu newydd ar gyfer llywodraethwyr newydd a darpar lywodraethwyr yng Nghymr

Mae Governors for Schools a Gwasanaethau Governors Cymru (GCS) yn falch o lansio modiwl e-ddysgu dwyieithog i gefnogi llywodraethwyr newydd a darpar lywodraethwyr yng Nghymru.  Cafodd yr adnodd ymsefydlu newydd ei ariannu’n hael gan Brifysgol Caerdydd a’i ddatblygu ar y cyd â Governors Cymru Services. Pwrpas y modiwl newydd yw…